Společnost Bartoň a Partner s.r.o. je významným poskytovatelem integrovaných služeb v oblasti správy a údržby nemovitostí. Za dobu své existence jsme si vybudovali významné postavení na trhu, získali a především udrželi jsme si řadu významných a náročných klientů, pro které zajišťujeme dodávky veškerých služeb, poskytovaných na profesionální úrovni, ve vysoké kvalitě spojené s velmi výhodnými cenami.

Naši zákazníci rovněž oceňují pozitivní synergické efekty a výrazné úspory pramenící z integrace jednotlivých služeb, na jejichž poskytování se mimo jiné podílí i zaměstnanci se zdravotním postižením.