Údržba a revize


Provozní údržba

 • obsluha a kontrola budov a jejich technických zařízení
 • vedení provozní a technické dokumentace budov a zařízení
 • provádění preventivního dohledu a technických zásahů
 • obsluha tepelných zařízení
 • obsluha vodohospodářských zařízení
 • provádění veškerých oprav technických zařízení budov, elektroinstalace, zdravotechniky, vzduchotechniky, apod.
 • provádění zásahů v případě mimořádných událostí a havárií 
 • pravidelný reporting a součinnost se zákazníkem při optimalizaci nastavení procesů provozně – technické správy budov a zařízení
 • autodoprava
 • stěhovací služba
 • archivační a skartační služba

Nepřetržitý dispečink

Součástí služeb údržby je provoz nepřetržitého dispečinku s havarijní službou, který zajišťuje 24 hodin denně řešení všech mimořádných událostí a havárií. Po přijetí hlášení zákazníka nebo, v případě automatických provozů bez fyzického dohledu, signálu příslušného zařízení, vyhodnotí dispečer údržby neprodleně situaci a vyšle na místo havarijní službu, která operativně řeší nastalou krizovou či havarijní situaci. Nedílnou součástí nepřetržitého dispečinku je také poradenská služba, jejímž cílem je maximální informovanost zákazníků o nových možnostech v oblasti provozně – technické údržby budov.