Zimní úklid


Zimní úklid provádíme zejména na základě uzavřených smluv s úhradou za m 2 uklízené plochy, nebo paušální úhradou. Četnost a doba úklidu jsou smluvně stanoveny po dohodě se zákazníkem, samozřejmě pod sankcíza jejich nedodržení ze strany naší společ-
nosti. Nedílnou součástí smluvních povinností je rovněž pravidelný monitoring stavu uklízených ploch, stejně jako monitoring množství sněhu na plochých střechách a jeho případné odstranění. Součástí našich služeb je i odvoz sněhu.

V případě kapacitních možností jsme připraveni realizovat i jednorázové objednávky na zimní úklid. Vzhledem ke skutečnosti, že zimní úklid, stejně jako naše ostatní služby, poskytujeme prostřednictvím vlastních zaměstnanců, jsme schopni jej poskytovat ve vysoké kvalitě za výjimečné ceny