Landscaping


Společnost Bartoň a Partner s.r.o. poskytuje komplexní dodávky a služby v oblasti zahradních a krajinářských úprav. Zaměřujeme se na realizaci sadových úprav pro stavební firmy, developery, města a obce a jejich následnou údržbu. Jsme vybaveni technickými prostředky a zázemím umožňujícím rychlou realizaci zakázek v nejvyšší kvalitě. Při vlastní realizaci používáme výhradně materiály od renomovaných českých a zahraničních dodavatelů.

V rámci realizace sadových úprav provádíme zejména:


Tyto služby zahrnují zejména:

 • zemní práce (rozprostření zeminy, plošná úprava terénu),
 • zpracování půdy (předseťová příprava, hnojení, chemické odplevelení)
 • výsadbu stromů, keřů, trvalek, letniček, travin a cibulovin,
 • založení trávníků (pokládkou kobercového trávníku, výsevem, hydroosevem),
 • založení záhonů (keřové, trvalkové, letničkové, bylinné, smíšené),
 • střešní zahrady včetně souvrství (extenzivní, intenzivní),
 • mlatové a šlapákové cesty,
 • interaktivní prvky (kamenné plochy, solitérní kameny, apod.),
 • návrhy a realizace automatického závlahového systému,
 • dodávku pěstebních nádob (betonové, plastové, nerezové, apod.),
 • dodávku rostlinného materiálu (solitéry, vzrostlé stromy),
 • dodávku a montáž protierozních prvků (kokosové a jutové rohože)
 • návrhy a realizace interiérové zeleně,
 • následnou rozvojovou a udržovací péči sadových úprav, 
 • kácení dřevin a odstranění pařezů