SKUPINA BARTOŇ A PARTNER

V oblasti poskytování podpůrných služeb pro nemovitosti působíme již od roku 1993, kdy bylo zahájeno podnikání fyzickou osobou Michal Bartoň – B+P. Zpočátku se jednalo o poskytování...

více

V oblasti poskytování podpůrných služeb a dodávek pro nemovitosti působíme již od roku 1993, kdy bylo zahájeno podnikání fyzickou osobou Michal Bartoň – B+P. Zpočátku se jednalo o poskytování bezpečnostních a úklidových služeb, které i v současnosti tvoří významnou část portfolia našich aktivit.

S ohledem na postupné rozšiřování rozsahu činností došlo v roce 2003 ke změně formy podnikání na právnickou osobu Bartoň a Partner s.r.o., ke které v roce 2005 přibyla tehdy sesterská, dnes mateřská, společnost Bartoň a Partner Group a.s. Mimo těchto dvou společností, tvoří v současné době skupinu BARTOŇ A PARTNER, další čtyři firmy, které jsou majetkově či personálně propojené.

Za dobu našeho působení jsme si vybudovali významné postavení mezi poskytovateli služeb a dodávek v oblasti správy a údržby nemovitostí. Skupina BARTOŇ A PARTNER zaměstnává více než dva tisíce kmenových zaměstnanců, což nám umožňuje zajišťovat služby podle požadavků klientů bez nutnosti subdodávek.

zpět
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Společnost Bartoň a Partner s.r.o. je největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v České republice. Služby a dodávky, poskytnuté společností Bartoň a Partner s.r.o., stejně jako dalšími...

více

Společnost Bartoň a Partner s.r.o. je největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v České republice. Služby a dodávky, poskytnuté společností Bartoň a Partner s.r.o., stejně jako dalšími společnostmi ve skupině BARTOŇ A PARTNER, lze proto uplatnit jako náhradní plnění povinností zaměstnavatele, dané ustanovením § 81, odst. 1 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

zpět
INTEGROVANÉ SLUŽBY

Náročné klienty dokážeme nejen získat, ale také si je udržet, a to díky našim profesionálním a komplexním službám. Zákazníci společností, patřících do skupiny BARTOŇ A PARTNER...

více

Náročné klienty dokážeme nejen získat, ale také si je udržet, a to díky našim profesionálním a komplexním službám. Zákazníci společností, patřících do skupiny BARTOŇ A PARTNER, oceňují pozitivní synergické efekty pramenící z integrace jednotlivých poskytovaných služeb, která s sebou přinášejí další výrazné úspory.

zpět
CELOREPUBLIKOVÁ PŮSOBNOST

Společnosti skupiny BARTOŇ A PARTNER působí po celé České republice. Poskytované služby a dodávky jsou řízeny a kontrolovány pomocí zaměstnanců provozních středisek v jednotlivých regionech.

více

Společnosti skupiny BARTOŇ A PARTNER působí po celé České republice. Poskytované služby a dodávky jsou řízeny a kontrolovány pomocí zaměstnanců provozních středisek v jednotlivých regionech.

Praha České Budějovice Brno Šumperk Jeseník Ostrava Teplice Pardubice Olomouc

zpět

HISTORIE SKUPINY BARTOŇ A PARTNER


2020

Rok 2020 byl hluboce poznamenán celosvětovou pandemií Covid-19, která ovlivnila mnoho plánů naší společnosti. I přes tuto nepředvídatelnou událost jsme dokázali, za dodržení všech nových hygienických opatření, zvládnout a zabezpečit plnění provozních úkolů všech divizí naší společnosti téměř bez omezení. Taktéž byla tato situace příležitostí k ověření nových forem práce, jako zejména home office, práce v tzv. “modrých a červených týmech“ atd. V neposlední řadě došlo k rozvoji poskytovaných služeb, zejména pak u divize Správy nemovitostí.

2019

V roce 2019 byl proveden dozorový audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2013. Recertifikační audit provedla společnost TAYLLORCOX. Za účelem dalšího omezení manuální práce a zvýšení kvality úklidových služeb byla naší společností provedena významná investice do nákupu nové úklidové techniky.

2018

V roce 2018 oslavila společnost Bartoň a Partner s.r.o 25. výročí svého založení, kdy při slavnostním večeru došlo nejen k rekapitulaci celého předchozího období, ale především k poděkování všem zaměstnancům společnosti, kteří se na jejím úspěšném působení na trhu podílejí. V provozní oblasti došlo v roce 2018, za účelem zvýšení efektivity poskytovaných služeb, k rozhodnutí k přesunu pultu centralizované ochrany na sesterskou společnost S.O.S. akciová společnost Olomouc, která je dlouhodobě synonymem elektronického střežení v rámci Olomouckého kraje. V neposlední řadě byla na mateřskou společnost Bartoň a Partner Group a.s. přesunuta činnost agentury práce.

2017

Skupina BARTOŇ A PARTNER se rozšířila o novou společnost S.O.S. akciová společnost, Olomouc, čímž upevnila své vedoucí postavení v oblasti bezpečnostních služeb v regionu, zejména v oblasti elektronické ostrahy a pultu centralizované ochrany. Společnost Bartoň a Partner s.r.o. úspěšně prošla recertifikací integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2013. Recertifikační audit provedla společnost TAYLLORCOX.

2016

Skupina BARTOŇ A PARTNER pokračuje v budování společnosti, která dokáže poskytovat kvalitní služby nejen s využitím významného podílu osob se zdravotním postižením, ale i prostřednictvím zaměstnanců bez jakéhokoli omezení. Na základě tohoto a současně, jako reakce na situaci na trhu práce a s tím souvisejícím tlakem na růst mezd, dochází k výrazné optimalizaci zakázek se zřetelem na jejich kvalitu a ekonomiku. Společnost Bartoň a Partner s.r.o. úspěšně prošla recertifikací integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008 a ISO/IEC 27001:2014. Recertifikační audit provedla společnost EURO CERT.

2015

Ve společnosti Bartoň a Partner s.r.o. dochází ke změně vlastnické struktury, kdy se jediným společníkem stává společnost Bartoň a Partner Group a.s. Současně s tímto došlo i ke změně loga, sjednocení vizuální prezentace všech společností ve skupině BARTOŇ A PARTNER a společné webové prezentace. Změnami prošly i organizační struktury jednotlivých divizí, které nyní lépe odpovídají jejich zaměření, velikosti a regionální působnosti.

2014

Společnost Bartoň a Partner s.r.o. si i nadále udržela post největšího zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Vzhledem k rostoucí poptávce, zájmu zákazníků a snaze společnosti poskytnout co nejširší služby, došlo ke vzniku nových divizí, divize Landscaping, zabývající se návrhy, realizacemi a údržbou zeleně a divize Provozní údržba a revize, zajišťující nově, mimo dosud poskytované provozní údržby nemovitostí, i veškeré revize.

2013

Díky dynamickému růstu se společnost Bartoň a Partner s.r.o. stala největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Proběhl facelift firemního loga a společnost začala používat pro identifikaci jednotlivých služeb piktogramy. Současně s těmito změnami byla spuštěna nová webová prezentace. Počet zaměstnanců ve skupině přesáhl 1500. 

2012

Společnost úspěšně absolvovala prověrku Národního bezpečnostního úřadu a získala Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné. Bylo zřízeno nové pracoviště – pult centralizované ochrany (PCO) a s ním spojený dispečink s nepřetržitým provozem monitorující dění na připojených objektech, a to včetně dálkového monitoringu kamerových systémů. PCO disponuje několika vlastními zásahovými jednotkami pro provádění zásahů v oblasti Olomouce a okolí.

2011

V prvním čtvrtletí proběhla úspěšná certifikace zavedení systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ISO/IEC 27001:2006. Certifikaci provedla společnost EUROCERT. Společnost se stala členem Asociace pracovních agentur (APA). Počet zaměstnanců převýšil 1000.

2010

Došlo ke sjednocení certifikace norem dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 formou recertifikačního auditu provedeného společností EUROCERT. Společnost Bartoň a Partner s.r.o. se stala řádným členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky.

2009

V lednu proběhl recertifikační audit systému řízení jakosti dle normy ISO 9001, v červenci roku 2009 byl zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 18001. Certifikaci dle této normy provedla společnost EUROCERT. Počet zaměstnanců přesáhl číslo 500.

2007

Společnost zavedla systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a byla dle tohoto systému, prostřednictvím DET NORSKE VERITAS, certifikována Rozsah poskytovaných služeb byl rozšířen o kompletní řízení pokojských služeb a úklidu hotelů. Společnost byla vybrána jako jediný poskytovatel housekeepingu pro společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

2006

Společnost zavedla systém řízení kvality dle normy ISO 9001 a byla dle tohoto systému, prostřednictvím DET NORSKE VERITAS, certifikována. Počet zaměstnanců přesáhl číslo 350. Společnost se prostřednictvím svého ředitele a spolumajitele zařadila mezi členy IFMA – International Facility Management Association.

2005

Zahájení činnosti tehdy sesterské společnosti Bartoň a Partner Group a.s., která dnes tvoří mateřskou organizaci skupiny.

2004

Rozšíření rozsahu poskytovaných služeb o čištění železničních kolejových vozidel pro České dráhy a.s., Depo kolejových vozidel Olomouc, Krnov, Šumperk a Jeseník.

2003

Změna formy podnikání na společnost s ručením omezeným s názvem Bartoň a Partner s.r.o. Počet zaměstnanců se zdravotním postižením poprvé přesáhl 50 % z celkového počtu všech zaměstnanců.

2002

V tomto roce jsme rozšířili portfolio služeb o poskytování logistických služeb pro Československou obchodní banku, a.s. Počet zaměstnanců přesáhl číslo 250.

2000

Okruh našich významných zákazníků se rozšířil o Vojenskou ubytovací a stavební správu Olomouc, pro kterou jsme zahájili ostrahu celkem sedmi uvolněných vojenských objektů.

1997

Nabídka služeb společnosti rozšířena o úklid zdravotnických zařízení, mezi naše významné zákazníky v této oblasti se zařadily společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. – nestátní zdravotnické zařízení a Železniční nemocnice Olomouc a Přerov.

1996

Rozsah služeb byl rozšířen o kompletní služby v oblasti správy bytových domů.

1995

Změna formy podnikání na sdružení fyzických osob s názvem B+P Olomouc, sdružení, počet zaměstnanců přesáhl číslo 100.

1993

Zahájení činnosti – forma podnikání fyzická osoba Michal Bartoň – B+P.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.