SKUPINA BARTOŇ A PARTNER

V oblasti poskytování podpůrných služeb pro nemovitosti působíme již od roku 1993, kdy bylo zahájeno podnikání fyzickou osobou Michal Bartoň – B+P. Zpočátku se jednalo o poskytování...

více

V oblasti poskytování podpůrných služeb a dodávek pro nemovitosti působíme již od roku 1993, kdy bylo zahájeno podnikání fyzickou osobou Michal Bartoň – B+P. Zpočátku se jednalo o poskytování bezpečnostních a úklidových služeb, které i v současnosti tvoří významnou část portfolia našich aktivit.

S ohledem na postupné rozšiřování rozsahu činností došlo v roce 2003 ke změně formy podnikání na právnickou osobu Bartoň a Partner s.r.o., ke které v roce 2005 přibyla tehdy sesterská, dnes mateřská, společnost Bartoň a Partner Group a.s. Mimo těchto dvou společností, tvoří v současné době skupinu BARTOŇ A PARTNER, další čtyři firmy, které jsou majetkově či personálně propojené.

Za dobu našeho působení jsme si vybudovali významné postavení mezi poskytovateli služeb a dodávek v oblasti správy a údržby nemovitostí. Skupina BARTOŇ A PARTNER zaměstnává více než dva tisíce kmenových zaměstnanců, což nám umožňuje zajišťovat služby podle požadavků klientů bez nutnosti subdodávek.

zpět
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Společnost Bartoň a Partner s.r.o. je největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v České republice. Služby a dodávky, poskytnuté společností Bartoň a Partner s.r.o., stejně jako dalšími...

více

Společnost Bartoň a Partner s.r.o. je největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v České republice. Služby a dodávky, poskytnuté společností Bartoň a Partner s.r.o., stejně jako dalšími společnostmi ve skupině BARTOŇ A PARTNER, lze proto uplatnit jako náhradní plnění povinností zaměstnavatele, dané ustanovením § 81, odst. 1 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

zpět
INTEGROVANÉ SLUŽBY

Náročné klienty dokážeme nejen získat, ale také si je udržet, a to díky našim profesionálním a komplexním službám. Zákazníci společností, patřících do skupiny BARTOŇ A PARTNER...

více

Náročné klienty dokážeme nejen získat, ale také si je udržet, a to díky našim profesionálním a komplexním službám. Zákazníci společností, patřících do skupiny BARTOŇ A PARTNER, oceňují pozitivní synergické efekty pramenící z integrace jednotlivých poskytovaných služeb, která s sebou přinášejí další výrazné úspory.

zpět
CELOREPUBLIKOVÁ PŮSOBNOST

Společnosti skupiny BARTOŇ A PARTNER působí po celé České republice. Poskytované služby a dodávky jsou řízeny a kontrolovány pomocí zaměstnanců provozních středisek v jednotlivých regionech.

více

Společnosti skupiny BARTOŇ A PARTNER působí po celé České republice. Poskytované služby a dodávky jsou řízeny a kontrolovány pomocí zaměstnanců provozních středisek v jednotlivých regionech.

Praha České Budějovice Brno Šumperk Jeseník Ostrava Teplice Pardubice Olomouc

zpět

HISTORIE SKUPINY BARTOŇ A PARTNER


2022

S jistým ulehčením a optimismem jsme vstupovali do roku 2022 především proto, že omezení a opatření související s problémy, které přinášel COVID-19 byly vyřešeny a toto onemocnění se stalo běžnou součástí našeho života. Nicméně vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině náš optimismus poměrně záhy utlumil a byli jsme nuceni řešit problémy spojené s prudkým růstem cen energií, pohonných hmot a náhlého nedostatku některých komodit či zpožďování jejich dodávek. Taktéž jsme opět úspěšně absolvovali dozorový audit.

2021

Ani rok 2021 nelze zcela jistě považovat za období, které bychom mohli označit za dobu předcovidovou. Tento rok můžeme označit za rok testování, uzávěr okresů, zákazů nočního vycházení a podobně. Všechna tato opatření se pochopitelně odrazila ve změnách souvisejících s organizací práce a značného nárůstu administrativních činností. I v této situaci naše společnost úspěšně prošla dozorovým auditem. V roce 2021 jsme rovněž přistoupili k rozhodnutí nákupu nové nemovitosti, která bude upravena na sídlo dynamicky se rozvíjející divize Správy nemovitostí

2020

Rok 2020 byl hluboce poznamenán celosvětovou pandemií Covid-19, která ovlivnila mnoho plánů naší společnosti. I přes tuto nepředvídatelnou událost jsme dokázali, za dodržení všech nových hygienických opatření, zvládnout a zabezpečit plnění provozních úkolů všech divizí naší společnosti téměř bez omezení. Taktéž byla tato situace příležitostí k ověření nových forem práce, jako zejména home office, práce v tzv. “modrých a červených týmech“ atd. V neposlední řadě došlo k rozvoji poskytovaných služeb, zejména pak u divize Správy nemovitostí

2019

V roce 2019 byl proveden dozorový audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2013. Recertifikační audit provedla společnost TAYLLORCOX. Za účelem dalšího omezení manuální práce a zvýšení kvality úklidových služeb byla naší společností provedena významná investice do nákupu nové úklidové techniky.

2018

V roce 2018 oslavila společnost Bartoň a Partner s.r.o 25. výročí svého založení, kdy při slavnostním večeru došlo nejen k rekapitulaci celého předchozího období, ale především k poděkování všem zaměstnancům společnosti, kteří se na jejím úspěšném působení na trhu podílejí. V provozní oblasti došlo v roce 2018, za účelem zvýšení efektivity poskytovaných služeb, k rozhodnutí k přesunu pultu centralizované ochrany na sesterskou společnost S.O.S. akciová společnost Olomouc, která je dlouhodobě synonymem elektronického střežení v rámci Olomouckého kraje. V neposlední řadě byla na mateřskou společnost Bartoň a Partner Group a.s. přesunuta činnost agentury práce.

2017

Skupina BARTOŇ A PARTNER se rozšířila o novou společnost S.O.S. akciová společnost, Olomouc, čímž upevnila své vedoucí postavení v oblasti bezpečnostních služeb v regionu, zejména v oblasti elektronické ostrahy a pultu centralizované ochrany. Společnost Bartoň a Partner s.r.o. úspěšně prošla recertifikací integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2013. Recertifikační audit provedla společnost TAYLLORCOX.

2016

Skupina BARTOŇ A PARTNER pokračuje v budování společnosti, která dokáže poskytovat kvalitní služby nejen s využitím významného podílu osob se zdravotním postižením, ale i prostřednictvím zaměstnanců bez jakéhokoli omezení. Na základě tohoto a současně, jako reakce na situaci na trhu práce a s tím souvisejícím tlakem na růst mezd, dochází k výrazné optimalizaci zakázek se zřetelem na jejich kvalitu a ekonomiku. Společnost Bartoň a Partner s.r.o. úspěšně prošla recertifikací integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008 a ISO/IEC 27001:2014. Recertifikační audit provedla společnost EURO CERT.

2015

Ve společnosti Bartoň a Partner s.r.o. dochází ke změně vlastnické struktury, kdy se jediným společníkem stává společnost Bartoň a Partner Group a.s. Současně s tímto došlo i ke změně loga, sjednocení vizuální prezentace všech společností ve skupině BARTOŇ A PARTNER a společné webové prezentace. Změnami prošly i organizační struktury jednotlivých divizí, které nyní lépe odpovídají jejich zaměření, velikosti a regionální působnosti.

2014

Společnost Bartoň a Partner s.r.o. si i nadále udržela post největšího zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Vzhledem k rostoucí poptávce, zájmu zákazníků a snaze společnosti poskytnout co nejširší služby, došlo ke vzniku nových divizí, divize Landscaping, zabývající se návrhy, realizacemi a údržbou zeleně a divize Provozní údržba a revize, zajišťující nově, mimo dosud poskytované provozní údržby nemovitostí, i veškeré revize.

2013

Díky dynamickému růstu se společnost Bartoň a Partner s.r.o. stala největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Proběhl facelift firemního loga a společnost začala používat pro identifikaci jednotlivých služeb piktogramy. Současně s těmito změnami byla spuštěna nová webová prezentace. Počet zaměstnanců ve skupině přesáhl 1500. 


2012

Společnost úspěšně absolvovala prověrku Národního bezpečnostního úřadu a získala Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné. Bylo zřízeno nové pracoviště – pult centralizované ochrany (PCO) a s ním spojený dispečink s nepřetržitým provozem monitorující dění na připojených objektech, a to včetně dálkového monitoringu kamerových systémů. PCO disponuje několika vlastními zásahovými jednotkami pro provádění zásahů v oblasti Olomouce a okolí.

2011

V prvním čtvrtletí proběhla úspěšná certifikace zavedení systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ISO/IEC 27001:2006. Certifikaci provedla společnost EUROCERT. Společnost se stala členem Asociace pracovních agentur (APA). Počet zaměstnanců převýšil 1000.

2010

Došlo ke sjednocení certifikace norem dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 formou recertifikačního auditu provedeného společností EUROCERT. Společnost Bartoň a Partner s.r.o. se stala řádným členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky.

2009

V lednu proběhl recertifikační audit systému řízení jakosti dle normy ISO 9001, v červenci roku 2009 byl zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 18001. Certifikaci dle této normy provedla společnost EUROCERT. Počet zaměstnanců přesáhl číslo 500.

2007

Společnost zavedla systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a byla dle tohoto systému, prostřednictvím DET NORSKE VERITAS, certifikována Rozsah poskytovaných služeb byl rozšířen o kompletní řízení pokojských služeb a úklidu hotelů. Společnost byla vybrána jako jediný poskytovatel housekeepingu pro společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

2006

Společnost zavedla systém řízení kvality dle normy ISO 9001 a byla dle tohoto systému, prostřednictvím DET NORSKE VERITAS, certifikována. Počet zaměstnanců přesáhl číslo 350. Společnost se prostřednictvím svého ředitele a spolumajitele zařadila mezi členy IFMA – International Facility Management Association.

2005

Zahájení činnosti tehdy sesterské společnosti Bartoň a Partner Group a.s., která dnes tvoří mateřskou organizaci skupiny.

2004

Rozšíření rozsahu poskytovaných služeb o čištění železničních kolejových vozidel pro České dráhy a.s., Depo kolejových vozidel Olomouc, Krnov, Šumperk a Jeseník.

2003

Změna formy podnikání na společnost s ručením omezeným s názvem Bartoň a Partner s.r.o. Počet zaměstnanců se zdravotním postižením poprvé přesáhl 50 % z celkového počtu všech zaměstnanců.

2002

V tomto roce jsme rozšířili portfolio služeb o poskytování logistických služeb pro Československou obchodní banku, a.s. Počet zaměstnanců přesáhl číslo 250.

2000

Okruh našich významných zákazníků se rozšířil o Vojenskou ubytovací a stavební správu Olomouc, pro kterou jsme zahájili ostrahu celkem sedmi uvolněných vojenských objektů.

1997

Nabídka služeb společnosti rozšířena o úklid zdravotnických zařízení, mezi naše významné zákazníky v této oblasti se zařadily společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. – nestátní zdravotnické zařízení a Železniční nemocnice Olomouc a Přerov.

1996

Rozsah služeb byl rozšířen o kompletní služby v oblasti správy bytových domů.

1995

Změna formy podnikání na sdružení fyzických osob s názvem B+P Olomouc, sdružení, počet zaměstnanců přesáhl číslo 100.

1993

Zahájení činnosti – forma podnikání fyzická osoba Michal Bartoň – B+P.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

WHISTLEBLOWING
V souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je možné pro podání svého oznámení využít následující způsoby:
1. telefonická linka: +420 734 734 303
2. e-mailová schránka: wb@bartonapartner.cz
3. osobní oznámení: Bc. Aneta Nantlová

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti:
Chci podat oznámení: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena. Podáním oznámení prostřednictvím uvedených možností je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.