Zimní úklid

Zimní úklid provádíme zejména na základě uzavřených smluv s úhradou za m 2 uklízené plochy, nebo paušální úhradou. Četnost a doba úklidu jsou smluvně stanoveny po dohodě se zákazníkem, samozřejmě pod sankcíza jejich nedodržení ze strany naší společ-
nosti. Nedílnou součástí smluvních povinností je rovněž pravidelný monitoring stavu uklízených ploch, stejně jako monitoring množství sněhu na plochých střechách a jeho případné odstranění. Součástí našich služeb je i odvoz sněhu.

V případě kapacitních možností jsme připraveni realizovat i jednorázové objednávky na zimní úklid. Vzhledem ke skutečnosti, že zimní úklid, stejně jako naše ostatní služby, poskytujeme prostřednictvím vlastních zaměstnanců, jsme schopni jej poskytovat ve vysoké kvalitě za výjimečné ceny


All rights reserved © 2023 Bartoň a Partner s.r.o.