Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany (PCO) zajišťuje nepřetržitou ostrahu objektu prostřednictvím elektronického střežícího zařízení. K PCO jsou pomocí spolehlivého softwaru, který umožňuje zpracování a vyhodnocování přenášených dat, připojeny elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) nebo elektronické požární signalizace (EPS). Na PCO mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout, např. narušení objektu, zastřežení objektu, tíseň, požár v objektu, rozlišení uživatelů při kódování, kódování jednotlivých podsystémů atd.

Kvalitní a bezpečný provoz PCO spočívá v neustálém a kvalifikovaném monitorování dohledovým centrem, které při vyhlášení poplachu na PCO vyšle zásahovou jednotku. V případě narušení objektu zásahová jednotka usiluje včasným příjezdem o minimalizaci škod způsobených pachatelem. Dohledové centrum zároveň kontaktuje Policii ČR, případně další složky IZS, stejně jako majitele objektu. V případě požárního poplachu informuje Hasičský záchranný sbor ČR. Při nezakódování objektu v předem určené době volá kvalifikovaný dohled ihned smluvenou kontaktní osobu a informuje jí o chybě v zabezpečení objektu.

Součástí zásahové jednotky PCO je patrolovací služba, jejíž zaměstnanci provádějí v nepravidelných časových intervalech fyzickou kontrolu jednotlivých objektů střežených prostřednictvím PCO.

Způsoby přenosu signálu na PCO

Informace jsou na PCO přenášeny různými způsoby. Mezi nejčastější způsoby přenosů patří:

RÁDIOVÝ VYSÍLAČ

Zprávy z EZS jsou na PCO přenášeny pomocí vysílače rádiových vln na frekvenci přidělené společnosti Bartoň a Partner s.r.o.

GPRS VYSÍLAČ

Zprávy z EZS jsou na PCO přenášeny pomocí mobilního vysílače dat prostřednictvím multisim zařízení – zařízení využívá služeb mobilního operátora s okamžitým nejsilnějším signálem.

TELEFONNÍ LINKA

Zprávy z EZS jsou na PCO přenášeny pomocí pevné telefonní linky, případně prostřednictvím GSM.

Produktová karta v PDF


All rights reserved © 2019 Bartoň a Partner s.r.o.